Hesaplanmış Sonuçlar

Bu model 4 başlık altında sınıflandırma yapmaktadır: Normal, Pnömoni (Zatürre), COVID-19, Diğer Hastalıklar.

Test sonuçlarındaki diğer Hastalıklar COVID-19 ve Pnömoni (Zatürre) dışında akciğerde hasar meydana getiren 11 farklı hastalığı içermektedir. (Nodule, Infiltration, Effusion, Atelectasis, Pneumothorax, Mass, Pleural_Thickening, Cardiomegaly, Fibrosis, Emphysema, Consolidation)

Kullanılan veri setlerinden anonimleştirilmiş örnekler:

Sonuç Matrisi

Testler 1693 farklı hastanın X-RAY görüntüleri ile yapılmıştır ve 4 farklı kümede sınıflandırmada 97% başarım elde edilmiştir.

Sadece Normal & Covid-19 Vakaları için Sonuç Matrisi

Testler 600 farklı hastanın X-RAY görüntüleri ile yapılmıştır ve 2 sınıf için 99% başarım elde edilmiştir. Tüm Covid-19 vakaları doğru sınıflandırılmış, normal vakaların 500 tane içinden 6'sı yanlış sınıflandırılmıştır.

Modeli eğitmek için kullanılan veri setlerinin alındığı kaynaklar:

Nasıl Çalışır?

Bu yazılım, yüklediğiniz X-Ray görüntüsünün normal bir görüntü, zatürre, Covid-19 veya başka bir akciğer hastalığından olup olmadığını belirler. Çeşitli X-Ray görüntüleri ile eğitilmiş farklı Derin Öğrenme Modellerinin birlikte çalışarak bir sınıflandırma yapar.

DİKKAT: Modellerin yüksek doğruluk oranları olmasına rağmen, asla %100 doğru değildir ve tıbbi olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle tanı için kullanımı uygun değildir.

Ana Sayfa